Podziękowania

Pragnę podziękować Państwu za wsparcie w niedzielnych zmaganiach oraz za motywujące słowa  w ostatnich dniach.
Po raz kolejny pozwoliliście mi uwierzyć, że swoją pracę sołtysa wykonuję na tyle dobrze, by móc zasiąść w Radzie Gminy Mosina. Postaram się Was nie zawieść i być jeszcze bardziej skuteczny w swoich działaniach. 

Jednocześnie zachęcam do kontaktu by móc interweniować w Waszych sprawach.
Pozostała nam jeszcze II tura wyborów Burmistrza Gminy Mosina, w której zachęcam do oddania głosu na Przemysława Mielocha.

Pan Przemysław uczestniczył w większości zebrań sołeckich w Borkowicach, przez co aktywnie wspierał lokalne inicjatywy i inwestycje na naszym terenie.
Maciej Patela

Wyniki głosowania – Wybory 2018

Wyniki głosowania na Burmistrza Gminy Mosina

Przemysław Stanisław MIELOCH – 6 145 oddanych głosów (45,12%)

Robert BORKIEWCZ – 4 048 oddanych głosów  (29,72%)

Jan Paweł MARCINIAK  – 3 427 oddanych głosów (25,16%)

Mandat radnego Rady Miejskiej w Mosinie uzyskali:

 

Lista nr 14  –  KW Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska

Ewelina Gabriela DUDEK

Agnieszka GORZYŃSKA

Dominik Paweł MICHALAK

Andrzej RAŹNY

Waldemar Stanisław WALIGÓRSKI

Waldemar Henryk WIĄZEK

Jolanta Irena SZYMCZAK

 

Lista nr 15 – KWW Czas Ziemi Mosińskiej

Elżbieta JARECKA

Małgorzata KAPTUR

Łukasz KASPROWICZ

Roman KOLANKIEWICZ

Marcin Adam ŁUGAWIAK

Jan Paweł MARCINIAK

 

Lista nr 16 – KWW Wspólnie dla Gminy

Arkadiusz CEBULSKI

Zbigniew Andrzej GRYGIER

Michał KLEIBER

Tomasz Stanisław ŁUKOWIAK

Wiesława MANIA

Adam MONIKOWSKI

Maciej PATELA

Ryszard RYBICKI

Zebranie sołeckie

Sołtys wsi Borkowice i Bolesławiec zawiadamia mieszkańców o Zebraniu Wiejskim, które odbędzie się 18 września 2018 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Powitanie mieszkańców
2. Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r.
6. Wnioski do Budżetu Gminy na 2019 r.
7. Głosowanie w sprawie proponowanych uchwał.
8. Sprawy bieżące.

Maciej Patela

Remont świetlicy